Úvod

Vozembouch
je hudební soutěž brněnských skautů, která vznikla v roce 1992 zásluhou dnes již zesnulého oldskauta Bruna Břečky. Je rozdělena do pěti kategorií. Čtyři z nich jsou určeny pro mladší členy (vlčata, světlušky, skauty a skautky - tzv. Dětský Vozembouch), resp. protože od 20.ročníku už mohou i na Dětském Vozembouchu soutěžit smíšené skupiny, tak ty kategorie jsou v podstatě jen dvě (mladší = vlčata + světlušky, a starší = skauti a skautky). Dětský Vozembouch se koná obvykle v březnu nebo v dubnu. V poslední kategorii soutěží dohromady roveři a rangers, tedy členové starší 15 let, ale pro účinkující
žádné věkové omezení není. Tato kategorie byla ustanovena sice až v roce 1995, zato si ale rychle získala takovou oblibu, že je od roku 2000 pořádána vždy v lednu samostatně jako Roverský Vozembouch.

Vozembouch – středověký lidový rytmický hudební nástroj, typický pro české země. Jedná se o silnější 
tyč dlouhou až 2 m, obvykle v horní části s párem činelů (rozeznívají se úderem nástroje o zem), v dolní části se svisle umístěnou tamburínou, bubínkem nebo dokonce valchou (rozeznívanou paličkou), a někdy s jednou vertikálně vedenou strunou (rozeznívanou smyčcem / zubovicí). Vozembouchy mívají různé ozdobné provedení, na samém vrcholku bývá umístěna vyřezávaná hlavička.









Co je nového?