Dětský Vozembouch

Historie Vozembouchu se začala psát v roce 1991. Po nepříliš vydařeném pokusu o celobrněnskou skautskou písničkovou soutěž, která v roce 1991 moc nezaujala (možná kvůli povinné písničce a ne úplně zvládnutému "marketingu"), zorganizoval br. Bruno Břečka v rámci výchovné komise BRJ jakýsi "brainstorming", jehož výsledkem bylo rozhodnutí uspořádat písničkovou soutěž pro všechny brněnské skauty s jiným formátem a jinými pravidly, a nazvat ji Vozembouch - podle hlavní putovní ceny. Základní pravidla soutěže vydržela bez podstatnějších změn téměř 20 let:
  • 4 kategorie (vlčata, světlušky, skauti, skautky)
  • oddílové skupiny
  • 3 písničky (lidová, o přírodě, libovolná)
  • putovní Vozembouchy pro starší kategorie a keramické sošky pro mladší
  • vícečlenná (min. 6) porota, která hodnotí zvlášť zpěv s hudebním doprovodem, a zvlášť "umělecký dojem"
Teprve s blížícím se 20.ročníkem doznala pravidla podstatnějších úprav, zejména byly povoleny smíšené a střediskové skupiny, takže byly sloučeny mladší kategorie (vlčata + světlušky) a starší kategorie (skauti + skautky), a píseň o přírodě byla nahrazena tématickou písní, a téma se pochopitelně každý rok mění. Mohu-li soudit podle ohlasů i vlastních vzpomínek počítaných od samého počátku Vozembouchu, byly to změny ku prospěchu věci. Takže máme na dalších 20 let vystaráno... :-)

Vývojem se z Vozembouchu vyloupla a posléze osamostatnila nová kategorie R&R - podívejte se na sekci Roverského Vozembouchu.

A protože po 20 letech má Vozembouch konečně kompletní webové stránky - tj. dětský i roverský dohromady, brouzdejte obsahem (který se bude postupně rozrůstat o starší ročníky), vzpomínejte, hledejte sebe i své kamarády, dobře se u toho bavte a hlavně nezapomeňte přijít buď sami vystupovat nebo aspoň podpořit své kamarády, popř. vlastní děti. :-)

Zico