Hymna Vozembouchu

Hymnu Vozembouchu stvořili Jumi s Žabákem. Vozembouch uzavírala poprvé v roce 2005.  Nahrávka mp3 v příloze pochází z roku 2011.

Vozembouch o zem bouch'

1. Kdo je skautem z Brna ví
   že jednou za rok v sobotu
   Na soutěž se vypraví
   jednou za rok v sobotu
   Se sborem či s kapelou
   jednou za rok v sobotu
   O místa se neperou
   jednou za rok v sobotu...
  
R: Vozembouch o zem bouch', zatřásl se sál
   Vozembouch o zem bouch', vzbudil se kdo spal
   Vozembouch o zem bouch', každý zazpíval
   Vozembouch o zem bouch', muzikant je král
  
2. Porota vše ocení, porota je nejlepší!!!
   Zvukaři jsou zpocení, zvukaři jsou nejlepší!!!
   Hostesák a hosteska, oba dva jsou nejlepší!!!
   Publikum jim zatleská, publikum je nejlepší!!!
  
R: Vozembouch...

3. Nervozita pracuje, ale přišli jsme si zazpívat
   Vyhlášení už tu je, ale přišli jsme si zazpívat
   Trocha smutku na tváři, ale přišli jsme si zazpívat
   Však příště se to podaří, vždyť přišli jsme si zazpívat

R: Vozembouch...


   Akordy: sloka 3x(G, D, C, G, C, F, D), Emi, Hmi, Ami, G, Ami, C, D7
           refrén 4x(E, C, D, E)

Ć
HymnaVozembouchu(R2011).mp3
(2987k)
Jakub Šebek,
15. 12. 2011 14:25
Comments