Roverský Vozembouch

První 3 ročníky Vozembouchu byly jen dětské. Ale protože se začaly ozývat hlasy patřící těm, kteří z dětských kategorií zvolna odrůstali (tj. roverů a rangers, jakož i vedoucích), byla v roce 1995 vytvořena nová kategorie - nazvána byla roverská, ale účast v ní od počátku byla a dodnes je bez věkového omezení. Takže 1.ročník Roverského Vozembouchu se konal současně se 4.ročníkem Dětského Vozembouchu a tento souběh trval až do roku 1999 (8.Dětský / 5.Roverský). Vzhledem k tomu, že ten rok se Vozembouchu zúčastnilo celkem 37 soutěžních skupin (!) v 5 kategoriích, a den má jen omezený počet hodin, bylo nutné s tím něco udělat. A tak byl Roverský Vozembouch počínaje svým 6.ročníkem v roce 2000 osamostatněn. Postupem času se vytvořil samostatný tým, který Roverský Vozembouch pořádá.