2004

Roverský Vozembouch 2004

10. ročník roverského Vozembouchu proběhl v sobotu 17. ledna 2004 ve Společenském centru v Brně-Bystrci. V porotě zasedl známý hudební kritik Jiří Moravský Brabec, který spolu s ostatními porotci přiřkl první místo sourozenecké skupině My tři, co spolu bydlíme.
Podřízené stránky (1): Záznam
Comments