Roverský Vozembouch‎ > ‎2011‎ > ‎

Pro skupiny

Milí vystupující, na této stránce najdete informace týkající se programové i organizační stránky roverského Vozembouchu 2011.

Roverský Vozembouch je určen pro 3 a vícečlenné skupiny bez omezení věku a&nsbp;pohlaví, nicméně s podmínkou, že skauti tvoří alespoň 66 % vystupujících. Každá skupina předvede na pódiu dvě soutěžná písně.

Nutným předpokladem pro účast je podání přihlášky, která se sestává z několika dílčích částí. Je potřeba:

  • do 31. 12.: poslat informaci o účasti na vozembouch[zavinac]atlas[tecka]cz
  • do 16. 1.: dodat na tutéž adresu
    • vyplněný registrační formulář (*.xls nebo *.ods)
    • vyplněný stage plán pro zvukaře (*.xls nebo *.ods)
  • 29. 1., 12:00-12:30: registrace, úhrada registračního poplatku
  • 29. 1., 13:00: startujeme ;)

 

Dodržujte, prosím, termíny, je to nutné pro poklidný a hladký průběh odpoledne. Po 16. 1. určíme předběžné pořadí kapel na základě počtu účastníků a požadavků jednotlivých účinkujících.

Po revizi finančních zdrojů se nám už druhým rojem podařilo finančně pokrýt oba dva pořádané Vozembouchy bez nutnosti čerpat prostředky z již tak dost napnutého rozpočtu BRJ v čemž bychom rádi pokračovali. Jedním ze zdrojů jsou i&nsp;účastnické poplatky, které jsou stanoveny na 250 Kč pro kapelu do 5 členů včetně, za každého dalšího vystupujícího bude částka navýšena o 20 Kč. (Příklad: skupina mající 10 lidí bude platit 350.) Doporučujeme si dohodnout proplacení účastnického poplatku na středisku, potřebné doklady budou zajištěny.

Abychom do jednotlivých vystoupení vnesli nějaký jednotící prvek, bývá představení skupin laděno do společné linky. Minule jsme se dozvěděli, jak je to ve skutečnosti mezi ženami a muži. Tentokrát jsme se vzhledem k blížícímu se valnému sněmu rozhodli zabývat se tématem aktuálním, které je "hudba jako prostředek vyjádření názoru". Každý už určitě narazil na nějaký ten protestsong, viděl divného chlápka šermujícího rukama nebo slyšel tesknou baladu o nespravedlnosti světa. Na vás bude vyjádřit pomocí hudby svůj názor k některé z oblastí předsněmovní diskuze a to v čase do jedné minuty. Těšíme se na řadu podnětů!

Vlastní pobyt na pódiu se sestává z nazvučení, představení kapely a dvou soutěžních písní, z nichž jedna může být čistě instrumentální. Účinkující vystupují v jednotném odění (kroji či jiném tématickém). Dalších požadavků z naší strany není vyjma toho, že pobyt na pódiu je časově omezen, krizový limit při velkém počtu vystupujících je 15 minut.

Zvučení bude mít na starosti Bobík. Na místě je k dispozici klavír, ostatní nástroje s sebou a to včetně případné techniky (komba ke kytarám). Pokud by chtělo víc kapel bicí, zkusíme to domluvit tak, aby se nainstalovaly jen jedny. Mikrofonů bude dost a to i na nazvučení akustických nástrojů.

Hodnocení se bude sestávat z hlavní a pomocné části. Do hlavní části se započítavají obě soutěžní písně (2x 0–10 bodů od každého porotce). Pomocná část hodnotí vystupování a celkový dojem (0-10 bodů od každého porotce) a rozhoduje v případě rovnosti hlavního hodnocení. Pokud bude zájem, bude na konci možné získat od porotců zpětnou vazbu.

Veškeré konkrétní speciální dotazy směřujte na email vozembouch[zavinac]atlas[tecka]cz nebo přímo na Gluma (724 727 613, ICQ 29311866, Skype sabata_petr).

Kdo chce, může si nastudovat oficiální propozice.

Comments