Roverský Vozembouch‎ > ‎2012‎ > ‎

Pro skupiny

Milí vystupující, na této stránce najdete informace týkající se programové i organizační stránky roverského Vozembouchu 2012.

Roverský Vozembouch je určen pro 3 a vícečlenné skupiny bez omezení věku a&nsbp;pohlaví, nicméně s podmínkou, že skauti tvoří alespoň 66 % vystupujících. Každá skupina předvede na pódiu dvě soutěžná písně a jednu tématickou jako úvod.

Nutným předpokladem pro účast je podání přihlášky, která se sestává z několika dílčích částí. Je potřeba:

  • do 28. 12.: poslat informaci o účasti na vozembouch[zavinac]atlas[tecka]cz
  • do 18. 1.: dodat na tutéž adresu
    • vyplněný registrační formulář (*.xls nebo *.ods)
    • vyplněný stage plán pro zvukaře (*.xls nebo *.ods)
  • 28. 1., 12:00-12:30: registrace, úhrada registračního poplatku
  • 28. 1., 13:00: startujeme ;)

Abychom trochu podpořili snahu o včasné odeslání materiálů, rozhodli jsme se, že v pořadí od dříve přihlášených si bude možno zvolit pořadí, v jakém chce skupina vystupovat.

Díky podpoře města Brna a městské části Brno-Bystrc se nám již několik let daří pořádat soutěž bez nutnosti čerpat prostředky z již tak dost napnutého okresního rozpočtu, nicméně chce to jisté optimalizace. Proto jsou jedním ze zdrojů i účastnické poplatky, které jsou stanoveny na 250 Kč pro kapelu do 5 členů včetně, za každého dalšího vystupujícího bude částka navýšena o 20 Kč. (Příklad: skupina mající 10 lidí bude platit 350.) Doporučujeme si dohodnout proplacení účastnického poplatku na středisku, potřebné doklady budou zajištěny.

Protože v roce 2011/2012 si připomínáme 100 let skautingu v našich zemích, rozhodli jsme se tímto tématem propojit i vystoupení jednotlivých skupin. Kromě dvou soutěžních písní tedy budete na úvod předvádět ještě třetí se skautskou tématikou. Aby se nám báby moc neunavily (stát u silnice jistě nevydrží celé odpoledne), chystáme se zde zveřejnit tématický minizpěvníček, ze kterého si jistě každý vybere.

Vlastní pobyt na pódiu se sestává z nazvučení, tématického úvodu a dvou soutěžních písní, z nichž jedna může být čistě instrumentální. Účinkující vystupují v jednotném odění (kroji či jiném vhodném). Pro rok 2012 jsme stanovili nástrojový limit na jednu skupinu a to na 5 kousků, zároveň nebude podporováno přezvučování mezi písněmi. Spolu s požadavkem, že pobyt na pódiu je časově omezen na 15 minut, by to mělo přispět k svižnému průběhu soutěže.

Zvučení bude mít na starosti Bobík. Na místě je k dispozici klavír, ostatní nástroje s sebou a to včetně případné techniky (komba ke kytarám). Pokud by chtělo víc kapel bicí, zkusíme to domluvit tak, aby se nainstalovaly jen jedny. Mikrofonů bude dost a to i na nazvučení akustických nástrojů.

Hodnocení se bude sestávat z hlavní a pomocné části. Do hlavní části se započítává úvod a obě soutěžní písně (1x 0-5 a 2x 0–10 bodů od každého porotce). Pomocná část hodnotí vystupování a celkový dojem (0-10 bodů od každého porotce) a rozhoduje v případě rovnosti hlavního hodnocení. Pokud bude zájem, bude na konci možné získat od porotců zpětnou vazbu.

Veškeré konkrétní speciální dotazy směřujte na email vozembouch[zavinac]atlas[tecka]cz nebo přímo na Gluma (724 727 613, ICQ 29311866, Skype sabata_petr).

Kdo chce, může si nastudovat oficiální propozice.

Comments