Roverský Vozembouch‎ > ‎2013‎ > ‎

Pro skupiny

Milí vystupující, na této stránce najdete informace týkající se programové i organizační stránky roverského Vozembouchu 2013.

Roverský Vozembouch je určen pro 3 a vícečlenné skupiny bez omezení věku a pohlaví, nicméně s podmínkou, že skauti tvoří alespoň 66 % vystupujících. Každá skupina předvede na pódiu dvě soutěžní písně.

Nutným předpokladem pro účast je podání přihlášky, která se sestává z několika dílčích částí. Je potřeba:

  • do 24. 12.: poslat informaci o účasti na vozembouch[zavinac]atlas[tecka]cz
  • do 13. 1.: dodat na tutéž adresu
    • vyplněný registrační formulář (*.xls nebo *.ods)
    • vyplněný stage plán pro zvukaře (*.xls nebo *.ods)
  • 26. 1., 7.45-8.30: registrace, úhrada registračního poplatku
  • 29. 1., 9.00: startujeme

Dodržujte, prosím, termíny. Po 16. 1. určíme předběžné pořadí kapel na základě požadavků jednotlivých účinkujících, přednost při výběru mají dříve přihlášení.

Možná se divíte, proč tentokrát Vozembouch začíná tak brzo. Důvod je prostý. Z důvodu pravděpodobného konání druhého kola prezidentských voleb v sobotu 26. ledna nemůžeme pro soutěž využít prostory Společenského centra v Bystrci, neboť jsou tam umístěny volební místnosti. V Bystrci ale proběhne společenský večer (lepší poměr cena/výkon jsme v Brně nesehnali), takže chceme, aby bylo mezi soutěží a plesem dost času na přesun. Vozembouch proběhne v hudební klubu Leitnerova.

Již několik let se daří oba dva brněnské Vozembouchy finančně pokrýt z dotace Statutárního města Brno a účastnických poplatků bez nutnosti čerpat prostředky z již tak dost napnutého rozpočtu BRJ v čemž bychom rádi pokračovali. Proto, prosím, počítejte s úhradou účastnických poplatků, které jsou stanoveny na 250 Kč pro kapelu do 5 členů včetně, za každého dalšího vystupujícího bude částka navýšena o 20 Kč. (Příklad: skupina mající 10 lidí bude platit 350.) Doporučujeme si dohodnout proplacení účastnického poplatku na středisku, potřebné doklady budou zajištěny.

Abychom do jednotlivých vystoupení vnesli nějaký jednotící prvek, mívají skupiny za úkol ztvárnit nad rámec soutěžních písní jedno společné téma. Letos jsme se rozhodli Vás zeptat: "Jak jste přežili konec světa?" Uchopení tématu je volné, nicméně zpracování bude zahrnuto do celkového hodnocení s váhou 5 bodů.

Vlastní pobyt na pódiu se sestává z nazvučení, představení kapely, společného tématu a dvou soutěžních písní, z nichž jedna může být čistě instrumentální. Účinkující vystupují v jednotném odění (kroji či jiném tématickém). Dalších požadavků z naší strany není vyjma toho, že pobyt na pódiu je časově omezen, krizový limit při velkém počtu vystupujících je 15 minut.

Zvučení bude mít na starosti Bobík. Na místě je k dispozici klavír, ostatní nástroje s sebou a to včetně případné techniky (komba ke kytarám). Pokud by chtělo víc kapel bicí, zkusíme to domluvit tak, aby se nainstalovaly jen jedny. Mikrofonů bude dost a to i na nazvučení akustických nástrojů.

Hodnocení se bude sestávat z hlavní a pomocné části. Do hlavní části se započítávají obě soutěžní písně (2x 0–10 bodů od každého porotce) a letošní téma (1x 0-5 bodů). Pomocná část hodnotí vystupování a celkový dojem (0-10 bodů od každého porotce) a rozhoduje v případě rovnosti hlavního hodnocení. Pokud bude zájem, bude na konci možné získat od porotců zpětnou vazbu.

Veškeré konkrétní speciální dotazy směřujte na email vozembouch[zavinac]atlas[tecka]cz nebo přímo na Pískle (775 904 014 - STS, Skype vera.spicakova).

Kdo chce, může si nastudovat oficiální propozice.

Comments