Roverský Vozembouch‎ > ‎2014‎ > ‎

Pro skupiny

Milí vystupující, na této stránce najdete informace týkající se programové i organizační stránky roverského Vozembouchu 2014.

Roverský Vozembouch je určen pro 3 a vícečlenné skupiny bez omezení věku a pohlaví, nicméně s podmínkou, že skauti tvoří alespoň 66 % vystupujících. Každá skupina předvede na pódiu dvě soutěžní písně.

Nutným předpokladem pro účast je podání přihlášky, která se sestává z několika dílčích částí. Je potřeba:

  • přihlásit se na vozembouch[zavinac]skaut[tecka]cz
  • do 19. 1.: vyplnit registrační formulář a stage plán pro zvukaře, které dostanete po přihlášení (formou odkazu na Google Dokumenty)
  • 25. 1.: registrace, úhrada registračního poplatku (250 Kč za skupinu, bez ohledu na počet členů)

Po 18. 1. určíme předběžné pořadí kapel na základě požadavků jednotlivých účinkujících, přednost při výběru mají dříve přihlášení (a dříve vyplněné dokumenty).

Již několik let se daří oba dva brněnské Vozembouchy finančně pokrýt z dotace Statutárního města Brno a účastnických poplatků bez nutnosti čerpat prostředky z již tak dost napnutého rozpočtu BRJ v čemž bychom rádi pokračovali. Proto, prosím, počítejte s úhradou účastnických poplatků, které jsou stanoveny na 250 Kč pro kapelu. Doporučujeme si dohodnout proplacení účastnického poplatku na středisku, potřebné doklady budou zajištěny.

Protože budeme slavit 20. narozeniny Roverského Vozembouchu, můžou se posluchači těšit na to nejlepší z minulých ročníků, doplněné o živý videoklip :) v podání vystupujících skupin. Detaily se dozví skupiny po přihlášení a jejich snaha bude součástí hodnocení od každého porotce.

Vlastní pobyt na pódiu se sestává z nazvučení, představení kapely, společného tématu a dvou soutěžních písní, z nichž jedna může být čistě instrumentální. Účinkující vystupují v jednotném odění (kroji či jiném tématickém). Dalších požadavků z naší strany není vyjma toho, že pobyt na pódiu je časově omezen, krizový limit při velkém počtu vystupujících je 15 minut.

Zvučení bude mít na starosti Bobík. Na místě je k dispozici klavír, ostatní nástroje s sebou a to včetně případné techniky (komba ke kytarám). Pokud by chtělo víc kapel bicí, zkusíme to domluvit tak, aby se nainstalovaly jen jedny. Mikrofonů bude dost a to i na nazvučení akustických nástrojů.

Hodnocení se bude sestávat z hlavní a pomocné části. Do hlavní části se započítávají obě soutěžní písně (2x 0–10 bodů od každého porotce) a videoklip (1x 0-5 bodů). Pomocná část hodnotí vystupování a celkový dojem (0-10 bodů od každého porotce) a rozhoduje v případě rovnosti hlavního hodnocení. Pokud bude zájem, bude na konci možné získat od porotců zpětnou vazbu.

Veškeré konkrétní speciální dotazy směřujte na email vozembouch[zavinac]skaut[tecka]cz.

Kdo chce, může si nastudovat oficiální propozice.