Roverský Vozembouch‎ > ‎2015‎ > ‎

Pro skupiny


Základní informace:
 • Vozembouch je určen pro skautské kapely/skupiny o libovolném počtu členů, kteří musí splňovat podmínku minimálně 66% "skautskosti." Volně přeloženo, alespoň 2/3 členů hudebního tělesa musí být skauty.
 • Základní podmínkou je přihlášení pomocí přihlašovacího formuláře: Přihlašovací formulář na Roverský Vozembouch 2015
 • POZOR! Termín přihlašování je do 18.1.2015!
 • Účastnický poplatek je stanoven na na 250 Kč pro kapelu do 5 členů včetně, za každého dalšího vystupujícího bude částka navýšena o 20 Kč. (Příklad: skupina mající 10 lidí bude platit 350.)
 • Po přihlášení vám bude zaslán stage plan a oficiální registrační formulář, který vyplníte a pošlete zpět do 18.1.
 • Na pódiu byste měli předvést 3 písně z toho jedna by měla být tématická - muzikálová.
Samozřejmě pokud máte nějaké zvláštní požadavky, nebojte se na nás obrátit.

Vlastní pobyt na pódiu bude hodnocen inovovaným systémem.
Bodování tedy letos vypadá takto:
 • Každá píseň hodnocená po stránce hudební - nástroje, zpěv, intonace: 0-10 bodů (tedy v součtu max. 30)
 • Vystupování na pódiu, příchod, odchod, průvodní slovo: 0-5 bodů (dříve vedlejší hodnocení)
 • Provedení tématické písně - kostýmy, originalita, choreografie: 0-5 bodů
Celkem tedy maximálně 40 bodů

Kritériem pro "muzikálovou píseň" je to, jestli byla použita v muzikálu. Je tedy jedno, jestli se jedná o muzikál filmový, či divadelní. 

Samozřejmě Vás oprávněně zajímá složení poroty. Tu se budeme snažit zajistit v tomto složení:
 • Hudebně pedagogičtí pracovníci
 • Hudebně aktivní mladí lidé
 • Hudebně neaktivní mladí lidé, které ovšem hudba zajímá
 • Neodborní zástupci lidu, které hudba ovšem také zajímá
Hlasování bude tajné, nejlepší a nejhorší hodnocení se škrtá. Pokud byste rádi nějak upravili systém, dejte nám vědět. Kvalitu poroty můžete sami zvýšit sponzorským darem na jejich občerstvení.